Geschiedenis

Geschiedenis

Mirepoix

Mirepoix

Mirepoix is misschien wel een van de mooiste dorpjes van de Ariège. Dit stadje telt ongeveer 3000 inwoners en staat bekend om haar prachtige en goed bewaard gebleven middeleeuwse centrum. Dit dorpje is te bereiken op ongeveer een uurtje van het park! Mirepoix is van oorsprong een bastide, een vestingstadje. De geschiedenis gaat terug tot de 5e eeuw, toen werd het gesticht door een Keltisch volk. Dankzij haar gunstige ligging aan de rivier de Hers groeide het dorpje snel. Mirepoix wordt in de vijfde eeuw voor het eerst in de geschiedenis genoemd. Na een overstroming in de 13e eeuw wordt het opnieuw opgebouwd. Later, in 1362, werd Mirepoix geplunderd door de rovers van Jean Petit.
Caunes-Minervois

Caunes-Minervois

Het dorp Caunes-Minervois moet je gezien hebben in de Minervois. De abdij is interessant uit historisch oogpunt en het is ook iedere zomer de plaats voor concerten tijdens het “Festival du Minervois”. Caunes is al eeuwen bekend om zijn rode marmer zonder welke de Palace de Versailles er veel soberder uit zou zien. Voorbeelden van het marmer van Caunes ziet men in verschillende plaatselijke bedrijfjes. Het Dorp van Caunes-Minervois “De ommuurde stad” is ontstaan rond de Abdij op de linkeroever van “l’Argent Double”. In het westen en het zuiden, werd de abdij omsloten door muren omgeven door het hele dorp. Het noorden en oosten zijn afgesloten door sterke muren die nog op sommige plaatsen langs de straat te zien zijn.
Narbo Via Narbonne60

Narbo Via – Narbonne

In het museum Narbo Via, gelegen aan de oostelijke ingang van de stad en langs het kanaal Robine, kunt u de rijkdommen ontdekken van de oude stad Narbo Martius, de eerste Romeinse kolonie die in 118 v.C. in Gallië werd gesticht. Met een collectie van meer dan 7.000 voorwerpen biedt dit nieuwe museum een reeks tentoonstellingen van 3.200 m2, waaronder muurschilderingen en een uitzonderlijke verzameling van 760 fragmenten van grafmonumenten. Het beschikt over een restauratiewerkplaats, een studiezaal voor de collecties en het archeologisch meubilair, een documentatieruimte en een auditorium met bijna 200 plaatsen waar conferenties en symposia kunnen worden gehouden.
Saissac

Saissac

Saissac is een middeleeuws plaatsje met een feodaal kasteel en een museum van oude ambachten (volkenkunde). Dit museum is in juli en augustus en tijdens de Franse schoolvakanties geopend, en op afspraak ook in de overige maanden. U kunt in Saissac heerlijk dwalen door de oude straatjes. Een bezoek aan het indrukwekkende kasteel is de moeite waard. In 960 stond op deze plek een sterk Karolingisch fort. In de 11de eeuw was de familie die hier woonde één van de belangrijkste families in de Montagne Noire. De kasteelheer, die ondergeschikt was aan de graaf van Carcassonne, begon in deze periode met de versterking van zijn fortificaties..
Carcassonne, Le Pont Vieux

Carcassonne, Le Pont Vieux

Le Pont Vieux (De oude brug) uit het begin van de 14de eeuw heeft de vroegere stroomopwaarts gelegen brug uit het feodale tijdperk vervangen en is gebouwd op de plaats waar de brug uit de Romeinse periode lag. In 1315 is begonnen met de bouw van de Pont Vieux. De bouw heeft tot omstreeks 1320 geduurd. De twaalf brugbogen hebben niet dezelfde doorsnede en hun lengte varieert van 10 tot 14 meter. Daaruit valt af te lezen dat de brug boog voor boog is gebouwd, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. “De brug bestond uit twee delen, met in het midden een stenen boog en aan het begin en het einde een neus”.
Carcassonne, La Bastide Saint Louis

Carcassonne, La Bastide Saint-Louis

De Bastide vormt het pronkstuk van de stad zoals wij die nu kennen en wordt begrensd door de boulevards die in de 18de en 19de eeuw zijn aangelegd op de plaats waar vroeger stadsgrachten lagen. De verdedigingswallen en de stadspoorten waren bedoeld om het lager gelegen stadsdeel te beschermen. De wallen met een omloop van 2.800 meter zijn gebouwd tussen 1355 en 1359 in opdracht van graaf d’Armagnac. In die periode beperkte men zich tot het bouwen van ronde torens op iedere hoek. Deze torens zijn groter dan de andere waltorens. Tegen het einde van de 16de eeuw werden tijdens de godsdienstoorlogen die Zuid-Frankrijk teisterden in ijltempo op iedere hoek van de stad 4 bastions gebouwd.
Lagrasse

Lagrasse

Lagrasse is het grootste en waarschijnlijk een van de meest pittoreske dorpen in de Corbières. Lagrasse is een klein ommuurd gehucht, uitgehold door de ondiepe Orbieu rivier met zijn prachtige abdij en vooral onaangeroerd door de toeristenindustrie. Het is een zeer rustige plek om gewoon rond te wandelen door de oude geplaveide straten en om de fortachtige kerk te bewonderen. Als u wandelt over de elfde-eeuwse brug heeft u een fantastisch uitzicht over de stad, vooral als de zon schijnt. Loop in ongeveer 5 minuten naar de andere kant en je komt aan bij de abdij van Ste-Marie d’Orbieu, een van de regio’s oudste monastieke huizen, opgericht ten tijde van het achtste eeuwse Karolingische rijk.
Château et Remparts de la Cité de Carcassonne

Carcassonne, la Cité

Carcassonne is vaak “la ville aux deux cités”, de stad met de twee steden, genoemd! Deze twee delen leven al acht eeuwen naast elkaar: de boven- en vestingstad, la Cité en de benedenstad, la Bastide Saint Louis. De Cité van Carcassonne is vooral bekend als middeleeuwse vestingstad. Al in de 6de eeuw voor onze jaartelling werd deze rotsachtige uitloper van de bergen bewoond, eerst door de Galliërs en omstreeks de 3de – 4de eeuw door de Romeinen die er een vestingstad van maakten. Carcassonne verandert hiermee in een onneembare vesting. Laat 19de eeuw wordt Carcassonne grondig gerestaureerd en thans staat de stad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.
Maria Magdalena

La Madeleine en de Mystiek

Geschiedenis Occitanie

Geschiedenis Occitanië

In de 14de eeuw eiste de pest een/derde van de bevolking van de Languedoc. Maar, dankzij de handel in stoffen klom men al snel weer uit zijn dal. Toch was het gebied nog steeds vruchtbare grond voor nieuwe ideeën. Met het Kathaarse geloof nog steeds diep geworteld in de inmiddels ondergedoken bewegingen, ontstond al gauw de Reformatie met daaropvolgend het Protestantisme met de Hugenoten of Eedgenoten. Dit leidde opnieuw tot felle geloofsoorlogen, die niet alleen ontstonden uit de noodzaak om een nieuw soort geloof, maar ook met de drang om zich los te koppelen van Frankrijk. Net als het Katharisme bloeide het Protestantisme in de Languedoc…
Tempelier

Het mysterie van de Tempeliers

De Inquisitie

Het mysterieuze Occitanië

Geschiedenis

Geschiedenis

Treed binnen in de wereld van de Katharen. 410 jaar na Christus scheurden de Katharen zich af van de katholieke kerk. Ze zouden zuiver leven… In de Aude! Het land der katharen draagt nog steeds de sporen van deze rijke geschiedenis. Prachtige historische steden, talrijke burchten, monumenten, kathedralen en kerken in de Languedoc zijn hiervan getuige. Naast de historische rijkdom wordt Aude ook gekenmerkd door haar boeiend en afwisselend landschap. Stranden, meren, bossen, rivieren en bergen zorgen voor een unieke mix van natuur tijdens je vakantie. Liefhebbers van historisch erfgoed en oude, indrukwekkende gebouwen halen hun hart op tijdens een bezoek aan Carcassonne…