cGezin1

Recreatie

 

Om u enigszins wegwijs te maken hebben wij voor u een lijst van diverse recreatie mogelijkheden (in en rondom de Aude) samengesteld in willekeurige volgorde wat plezier, kwaliteit, prijs en faam betreft.

Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen. Recreëren doet men voor ontspanning en vermaak.

recreatieRecreare

‘Recreatie’ komt van het Latijnse woord ‘recreare’. Dat betekende inderdaad ‘opnieuw scheppen’, maar kon ook ‘weer doen opleven’ of ‘verkwikken’ betekenen. Van dat ‘recreare’ kwam in het Latijn ook het woord ‘recreatio’, dat ‘herstel (van een ziekbed)’ betekende.
 

Recreation

In het Latijn had ‘recreare’ dus nog best wel een letterlijke betekenis, maar in het Frans kwamen al iets lossere betekenissen. ‘Recreation’ betekende namelijk niet meer ‘herstel’, maar meer ’troost’, of ‘soelaas’, ‘verlichting’. Je vrije tijd kan in tijden van werk je ’troost’ of ‘verlichting’ zijn, en het is dus ook niet zo raar dat in later Frans de betekenis ‘prettige (werk)onderbreking’, of ‘ontspanning’ doorbrak (sinds ongeveer het jaar 1282!). En zo kennen wij dat woord ook nog steeds. Het klopt dus inderdaad dat het oorspronkelijk ‘her-scheppen’ betekende, maar via de betekenis ‘weer doen opleven’ en ‘verlichting’ is het tot de betekenis ‘ontspanning’ gekomen.

Wij hopen dat u net zo zult genieten als wij hebben gedaan! Voor goede tips staan wij altijd open voor aanvulling van de lijst.

Label FFVoile Club Sport Loisir      Escapades en Narbonnaise Méditerranée

Clubs de Golf Golfy    La Fédération française de cyclotourisme Fédération Française d'Équitation